Loading
TIVI plaza – Əhməd Rəcəbli küç.1, Bakı, Azərbaycan
(+99412) 464 83 70 (+99451) 788 88 33
HAVALANDIRMA

Axıcı-sovurucu havalandırmanın növləri

Havalandırma konkret məntəqəyə uyğun layihələndirilmədiyinə görə, istehsalçılar onu fərqli ehtiyaclara uyğun istehsal edirlər, bununla da axıcı.sovurucu havalandırma növbəti siniflərə bölünür:
mənzildə havanın hərəkəti prinsipinə görə, burada onlar istər süni oyanma ilə, istərsə də, təbii ilə ola bilər;
təyinatlarına görə havalandırma sistemlərini axıcı və sovurucu sistemlərə bölünür;
xidmət zonasına gəldikdə, onları yerli istifadə və ümumi havalandırma sisteminə ayırırlar;
yerinə yetirilmə prinsipinə görə kanalsız və kanallı qruplar ayrılır.

  Məcburi sistem ilə havalandırma sistemlərinə gəldikdə isə, onlar məcburi rejimdə məntəqədə havalandırmanı təmin edən müxtəlif ventilyatorlar, avtomatika və digər elektronika ilə təchiz edilir. Bir qayda olaraq, bu cür sistemlər böyük gücünə görə bütün havalandırma sisteminin təmini üçün quraşdırıla bilər. Bununla yanaşı onun yeganə çatışmazlığı çox güclü ventilyator və fərqli elektronikadan onlar çoxlu elektrik enerjisi istifadə edir, buna baxmayaraq, onları həm sovurucu,həm də məntəqəyə hava axını üçün istifadə etmək olar.
  Təbii havalandırma sistemi – bu elə bir havalandırma sistemidir ki, havanın hərəkəti təbii fiziki hallardan baş verir, onların arasında : Çöl və daxili hava arasında temperatur düşməsi, havanın hərəkətinə gətirib çıxarır, belə ki, isti hava yuxarı qalxır, soyuq isə onu yerini alır; Aşağı və yuxarı mərtəbə arasındakı havalandırma şaxtasında hava təzyiqinin aşağı düşməsi; Havanın təbii hərəkətini təmin edən, külək təzyiqinin istifadəsi zamanı. Bir qayda olaraq, təbii havalandırma sistemləri çox zəifdirlər, buna görə də, bir qayda olaraq, yerli havalandırmanın təmin olunması üçün istifadə olunur. Bu zaman onları yalnız sovurucu kimi istifadə etmək olar. Burada elektrik enerjisi sərfinə ehtiyac yoxdur.
  Axıcı-sovurucu havalandırma sisteminin iş prinsipi.
  İlk baxışdan eləgörünə bilər ki, axıcı-sovurucu sistem çox qəlizdir, amma əslində çox sadədir. Onda bütün ev boyu xüsusi kanallar yerləşdirilir və bu kanallarla məntəqəyə təmiz hava daxil olur, həmçinin sovurucu kanallar yerləşdirilir. Küçədə havanın daxil olmasını təmin edən xüsusi ventilyator quraşdırılır. Məntəqənin özündə nəinki çöl havasını təmizləyən, həmçinin ilin fəslindən və daxili və xarici temperaturdan asılı olaraq , onu tənzimləmədə göstərilən səviyyəyə qədər ya isidib, ya sərinlədə bilən xüsusi konvektor quraşdırılır.
  Bu sistemin çox maraqlı iş prinsipi var. Burada hava güclü ventilyatorun köməyi ilə məcburi otağa daxil olur. Nəticədə təzyiqin düşməsi baş verir və “köhnə” hava, bu qeyri-sabitliyi tənzimləməyə çalışaraq,xüsusi sovurma kanalları vasitəsilə küçəyə çıxır.
  Bu sistem haqqında danışdıqda, dəqiq anlamaq lazımdır ki, hansı evdən söhbət gedir, belə ki, şəxsi evdə onun quraşdırılması çoxmənzilli evdəkindənəsaslı şəkildə fərqlənir. Belə ki, məsələn, şəxsi evdə sahibkar lazımı hava kanallarını individual şəkildə yerləşdirə bilər, çoxmənzilli evdə isə, bu sistem bütün evin havalandırılmasını təmin edən yeganə sistemdir. Beləliklə, demək olar ki, o ictimai təyinatlıdır. Buna baxmayaraq heç kim öz şəxsi mənzilində individual axıcı-sovurucu sistem quraşdırmağı qadağan etmir. Bu sistemdə çöl havasının filtrlənməsi sistemi çox maraqlı quraşdırılıb. Bununla yanaşı, əsas filtr, filtrləməni ultra bənövşəyi lampanın köməyi ilə aparır, bundan başqa, əlavə olaraq santonin və ya porolon filtrləri quraşdırmaq olar.
  Axıcı-sovurucu sistemin quraşdırılması.
  İlk baxışdan elə görünə bilər ki, bu sistemi quraşdırmaq çox çətindir, buna baxmayaraq quraşdırılma xüsusi bilik və bacarıqlar tələb etmir. Burada bütün lazımi parametrləri düzgün hesablamaq vacibdir ki, sistem tamamilə sizin mənzilin və ya evin qabaritlərinə cavab versin. Tutaq ki, bizim evimizdə havanın həcmi 700m3 , o zaman bu halda, maksimal normal hava mübadiləsi olması üçün, havanın verilməsi saatda 300-400 m3 olmalıdır. Əgər çox olarsa, bu elektrik enerjisinin israfı, az olarsa, sistem tam işini təmin edə.
  Sistemin quraşdırılması zamanı, sxem üzrə xüsusi havalandırma qolları, həmçinin bütün lazımi hissələri yerləşdirmək vacibdir. Bu zaman yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər siz baza komplektinə daxil olmayan o hissələri istifadə etmək qərarına gəlsəniz, bu zaman, hava axını yetəri qədər az olacaq. Düzgün hesablama aparmaq üçün, havalandırmaborularının diametrini, həmçinin evin çölündə yerləşən ventilyatorların məhsuldarlığını nəzərə almaq lazımdır.
  Bir çox mütəxəssislər əvvəlcə mərkəzi hava borusunu yerləşdirməyi, daha sonra digər otaqlara paylanma etməyi tövsiyə edirlər. Bundan başqa mərkəzi hava borusunu özünə məxsus kameranın içərisində də yerləşdirmək olar, bu halda onun rolunu ultra bənövşəyi lampalı filtri rolunu icra edən köhnə soyuducu oynaya bilər.Sistemin minimum çirklənməsi üçün, adi filtrləri bir başa ventilyatorun arxasına yerləşdirməktövsiyə edilir.Əgər siz bu cür sistemi ümumi havalandırma sistemi olan mənzildə quraşdırırsınızsa, o zaman bu halda onu porolon və ya digər materialla möhkəm doldurmaq lazımdır ki, işi dayansın.
  Hansı sistemi seçdiyinizdən asılı olaraq, onun tənzimlənməsi istər avtomatik, istərsə də əl rejimində baş verə bilər. Belə ki, məsələn, qışda əl rejimində havanın isinməsini qoşmaq, yayda isə onu söndürmək olar. Bu yolla siz elektrik enerjisinə qənaət əldə edəcəksiniz.
  Havalandırma sisteminin quraşdırılmasına başlamadan öncə, kağızda nə qədər hava borusu lazım olduğunu, bütün lazımı qovşaqların harada yerləşəcəyini, həmçinin çöldən hava verən hava hasarının və çıxarıcı sistemin harada yerləşəcəyini dəqiq hesablamaq vacibdir.
  Axıcı-sovurucu sistemin avadanlığı.
  Adına uyğun olaraq, axıcı-sovurucu sistemin tərkibindəiki bütün sistemin normal funksioanallaşmasını təmin edən bir birindən asılı olmayan hissə var. Beləliklə, axıcı hissə havanın otağa məcburi daxil olmasını və onun isidilməsini, lazım olarsa təmizlənməsini, ehtiyac olarsa sərinlənməsini təmin edir. İkinci hissənin təyinatı həmçinin onun adından aydın olur, məntəqədən hava axınını təmin edir. Çox vaxt bu halda sadəcə hava borusundan istifadə edirlər, buna baxmayaraq, bəzən xüsusi sovurucu sistemlər quraşdırıla bilər.
  Biz havanın verilməsi məsələsini müzakirə etsək də, buna baxmayaraq, bir çox insanı sovurucu qoyularsa, onu necə düzgün hesablamaq lazımdır ki, ümumi sistemin işini sıradan çıxarmasın sualı narahat edir. Buna görə otağın bütöv həcmini hesablayıb və əldə olunan nəticəni 12-yə vurmaq lazımdır. Əldə edilən rəqəm avadanlığın gücünü ifadə edəcək.
  Qışda daxil olan havanın qızdırılması vacib olduğu üçün buna görə çox vaxt özünəməxsus istilik mübadiləsi kompleks həll kimi tətbiq edilir. O rekuperator adlanır. Bu aqreqat, otaqdan çıxan havanın daxil olan havanı isitməsi və bu zaman iki axının bir biri ilə qarışmaması prinsipi ilə işləyir.

Ventilyasiya, VRF və soyutma sistemlərinin servis və təmir xidmətlərinin qiymətiişin həcmindən və çətinliyindən asılı olaraq dəyişir... Ətraflı

Telefon nömrəsi:

(+99412) 464 83 70

Mobil nömrə:

(+99451) 788 88 33

Ünvan:

AZ1075, Azərbaycan, Bakı Əhməd Rəcəbli küç.1 TIVI plaza

Email:

office@polycond.az