Loading
TIVI plaza – Əhməd Rəcəbli küç.1, Bakı, Azərbaycan
(+99412) 464 83 70 (+99451) 788 88 33
HAVALANDIRMA

Kondisioner və havalandırma sistemlərinin quraşdırılması

Havalandırma sisteminin quraşdırılması yalnız havalandırma işinin kompleks və praktiki biliklərinə malik, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Havalandırma sisteminin quraşdırılması hava borularının quraşdırılması (hava boruları dairəvi və ya düzbucaqlı, bəzən isə elastik büzmə tipli kanallar ola bilər), havalandırma cihazının yerləşdirilməsi (axıcı və sovurucu ventilyasiya qurğularının və ya ayrı hissələrin: ventilyatorların, klapanların, qızdırıcıların, filtrlərin və digər elementlərin yerləşdirilməsi) kimi işləri tələb edir.Havalandırma sisteminin quraşdırılmasındakı işlərin siyahısına həm də deşiklərin kəsimi və deşilməsi, elektrik montaj işləri, suyun çəkilməsinə aid işlər də aiddir.Əksər hallarda havalandırma sistemlərinin quraşdırılması evlərin fasadında və ya damında yüksəklik işləri ilə əlaqəlidir.

Havalandırma sistemlərinin quraşdırılması növbəti prinsipə əsasən həyata keçirilir:

Havalandırma sisteminin quraşdırılmasından öncə özündə bir neçə mərhələni birləşdirən hazırlıq mərhələsi həyata keçirilir.Gələcək havalandırma sisteminin quraşdırılmasının həyata keçiriləcəyi yeri Konstroy şirkətinin mühəndisləri diqqətlə öyrənir və layihə şirkəti tərəfindən təqdim olunan layihə-smeta sənədələrinidəyərləndirirlər, havaötürücülərinin gələcək marşrutunu nəzərə alaraq montaj işlərinin keçirilməsi layihəsini işləyib hazırlayırlar və detallı şəkildə aqreqatlar və qovşaqların, havalandırma sisteminin dirsəklərinin və havaötürücülərinin montajını hazırlayır, obyektdə havalandırma sisteminin quraşdırılmasının uğurla həyata keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparırlar.

  Montaj işlərinin görülməsi və havalandırma sistemlərinin quraşdırılması zamanı montajçılarhavalandırma cihazının yerləşdirilməsini modul prinsipinə əsasən həyata keçirirlər. Bu montaj prinsipi havalandırma sistemini hətta çətin əlçatan yerlərdə belə quraşdırmağı mümkün edir, xüsusən də texnoloji tələblərə uyğun olaraq bu prinsip bütün sistemi sərhədsiz hava axınına təminat verərək,təmir etməyə imkan yaradır.
  Havalandırma sistemində vaxtaşırı yaranan titrəmələrin qarşısını almaq üçün onun quraşdırılması zamanı xüsusi avadanlıqdan gələn titrəməni udmağa qadir, titrəməni təcrid edən dayaqlardan istifadə olunur, bu dayaqların yerləşdirilməsi düzgün olmadığı zaman nəticədə havalandırma cihazı bütünlüklə sıradan çıxa bilər.
  Havaötürücü şəbəkələrinquraşdırılması zamanı, imkan olduqca, istehsal sahəsini tutmaması üçün tavanın altında, döşəmənin altında və ya divarların kənarında, həmçinin asma tavanın və ya sütunların arxasından ötürülür. İstehsal və anbar sahələrində ventilyasiyanın dirsəklərini tavanın altında, onları örtmədən, həmçinin istehsal sahəsinin divarlarının oyulması və yontulmaması şərti ilə yerləşdirilir.
  Havalandırma sisteminin quraşdırılması montajlamanın keçiriləcəyi obyektdə montaj briqadası tərəfindən həyata keçiriləcək bütün işlərin siyahısı göstərilən, əvvəlcədən hazırlanmış və təsdiq edilmiş layihəyə əsasən həyata keçirilir. Ventilyasiyanın bütün lazımi nüanslar və texniki xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla dəqiq və savadlı şəkildə layhələndirməsi, buhavalandırma sisteminin quraşdırılmasındakı ilk və ən vacib mərhələdir. Əgər montaj prosesində layihədə öncədən nəzərdən qaçan hansısa dəyişikliklər olarsa, onları havalandırma sifarişçisi ilərazılaşdırılır və əlavələr şəklində layihəyə əlavə edirlər.
  Havalandırma sisteminin quraşdırılması özündə öncədən məntəqənin montaja hazırlanmasını, bütün ölçülərin götürülməsi, dayaqların sərtliyini, gələcək səsin səviyyəsini və havalandırma sistemindəki titrəmələri nəzərə alan layihə işləri, hazırlıq işlərini birləşdirir. Havalandırma sisteminin quraşdırılmasından öncə aparılan işlərə: binanın divarlarında deşiklərin açılması, havaötürücülərinin yerinin təyin edilməsi, titrəməni udan dayaqların və havalandırma cihazının altlığının hazırlanması və elektrik cihazlarının bütün naqillərinin uyğun nizamla elektrik şəbəkəsi və aqreqatlar üçün montaj edilməsi aiddir. Havalandırma cihazının yerləşdirilməsindən sonra, bir qayda olaraq, hava bölgüsü qovşaqlarını və havalandırma qəfəslərini çəkirlər.
  Havalandırma sisteminin quraşdırılmasının tamamlayıcı etapında adətən havalandırma sisteminin və kondensasiya olunmuş mayenin təcrid edilməsinə xidmət edən boru magistralının işinə nəzarət edən, bütün avtomatika yerləşdirirlər. Son tənzimləmələr və havalandırma sisteminin işə başlaması havalandırma sisteminin quraşdırılmasındakı sonuncu mərhələdir.
Havalandirma sisteminin
quraşdirilmasi – bizim üstünlüklərimiz

Biz havalandırma sistemləri bazarında 15 ildən artıqdır ki, işləyirik.Biz istənilən çətinlik və ölçüdə, istər böyük şirkətlər üçün, istərsə də fərdi şəxslər üçün layihənin hazırlanması və havalandırma sisteminin quraşdırılmasını həyata keçirməyə qadirik.Həmçinin sovurma ventilyasiyası, axıcı-sovurma və əlavə qurğuların yerləşdirilməsini həyata keçiririk.Şəxsi hava boruları və havalandırma qutuları istehsalımız var, yalnız yoxlanılmış və etibarlı təchizatçılarla satınalmanı əlavə dəyər əlavə etmədən həyata keçiririk ki, bu da bizə havalandırma sistemlərinin quraşdırılması xidmətinin dəyərini bizim rəqiblərimizdən aşağı saxlamağa imkan verir. Biz Moskvada havalandırma sistemlərinin quraşdırılmasını SniP normativlərinə riayət edərək, sertifikatlaşdırılmış avadanlıq və alətlərdən istifadə edərək həyata keçiririk. Bizim hər bir müştəriyə sifarişin ölçüsündən asılı olmayaraq fərdi yanaşmamız var.Bütün növ havalandırma sistemi xidmətlərinə uzun müddətli təminat veririk. İstisnasız olaraq bütün növ havalandırma sistemləri və havalandırma qurğularının, həmçinin havanın soyudulması və havanın hazırlanması sistemlərinin servis xidmətlərini təqdim edirik.


Ventilyasiya, VRF və soyutma sistemlərinin servis və təmir xidmətlərinin qiymətiişin həcmindən və çətinliyindən asılı olaraq dəyişir... Ətraflı

Telefon nömrəsi:

(+99412) 464 83 70

Mobil nömrə:

(+99451) 788 88 33

Ünvan:

AZ1075, Azərbaycan, Bakı Əhməd Rəcəbli küç.1 TIVI plaza

Email:

office@polycond.az