Loading
TIVI plaza – Əhməd Rəcəbli küç.1, Bakı, Azərbaycan
(+99412) 464 83 70 (+99451) 788 88 33
HAVALANDIRMA

Şəxsi evdə havalandırmaya tələblər

Şəxsi evdə ən yaxşı havalandırma sistemi quraşdırmaq variantı bütün havalandırma sistemlərinin hələ tikintidən əvvəl, layihənin yaranması mərhələsində layihələndirilməsidir, amma bu mütləq şərt deyil, belə ki havalandırma sistemlərini artıq tikilmiş evdə də layihələndirmək və quraşdırmaq olar. Effektiv şəxsi ev havalandırması çöldən gələn havanın miqdarı 2,5-3,5 m3 saatda olan sistemdir. Sistemin özü növbəti tələblərə cavab verməlidir : havalandırma səssiz, elektrik enerjisi və istilik sərfi baxımından qənaətcil olmalıdır.
Sizin seçdiyiniz şəxsi ev havalandırma sxemindən asılı olmayaraq havanın keyfiyyətli şəkildə axıcılığının qayğısına qalmaq lazımdır. Hava axını yalnız bir məqsədə xidmət edir : hava axınının hərəkəti atmosfer baxımından daha çox çirklənmiş otaqda – sanitar qovşaqda və ya mətbəxdə bitməlidir.

Bu məntəqələrdə sovurucu avadanlıq quraşdırılır, Çirklənmiş hava bura axıcı qəfəslərin qapılarından daxil olur. Həmçinin çirkli hava axını qapının altında tikinti zamanı buraxılmış 2,5 sm ölçülü boşluqdan da həyata keçə bilər.
Şəxsi evin havalandırma sistemində hava borularının düzgün seçilməsinə və yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət edilməlidir. Hava borularının minimal kəsişməsi 15 sm-dir. Hava boruları saniyədə 30 metr külək gücünə davamlı və kiçik ölçüyə malik olmalı, həmçinin paslanmaya qarşı dayanıqlı olmalıdırlar. Şəxsi evin havalandırılması üçün ən yaxı hava boruları – plastik borulardır, onlar hamar səthə və yaxşı antistatistik göstəricilərə malikdirlər. PVX- dan olan boruların asanlıqla kəsilməsi onların quraşdırılması işini asanlaşdırır. Plastik hava borularının quraşdırılması zamanı, yeganə nəzərə alınacaq məqam minimal sayda künclərin, döngələrin və budaqlanmaların qoyulmasıdır. Hər bir budaqlanma şəxsi evin havalandırma sisteminin keyfiyyətli iş əmsalının 10%

  Şəxsi evin havalandırma sistemi növləri
  Şəxsi evdə iki növ havalandırmamövcuddur : Şəxsi evin təbii havalandırması Şəxsi evin mexaniki havalandırılması Öz növbəsində mexaniki havalandırma sistemi aşağıdakı növlərə bölünür : Şəxsi evin axıcı havalandırılması Şəxsi evin sovurucu havalandırılması Şəxsi evin axıcı-sovurucu havalandırılması Şəxsi evin istiliklə birgə havalandırılması Hər hansı konkret havalandırma sisteminin seçimi bir başa olaraq havalandırılacaq otağın hava mübadiləsi xüsusiyyətlərindən asılıdır, belə ki, məntəqədəki komfort başlıca olaraq təmiz hava və onun temperaturundan yox, həm də hava axınlarının hərəkət sürətindən asılıdır və bu sürət minimal olmalıdır. Hava mübadiləsinin normal göstəricisi təbii havalandırmada saatda 1m3 –dir və bu mexaniki havalandırma sisteminin göstəricisi saatda 2,5-dən 5m3 –dən çox aşağıdır. İnsanların otaqda olmaları üçün daha optimal şərtləri effektiv təbii hava mübadiləsi təşkil edir, amma elə vəziyyətlər olur ki, məcburi hava mübadiləsi olmadan keçinmək mümkün olmur, məsələn, hava kanalının maksimal mümkün diametri hava kütlələrinin hərəkəti sürəti zəif olduğu zaman vacibdir. Şəxsi evdə havalandırma sistemi avadanlığının prinsipi iki əsas mərhələdən ibarətdir : Birincisi – havalandırma cihazının yerləşmə yerinin təyini : hava borularının, işlənmiş havanın sovrulmavə təmiz havanın verilməsi yerlərinin, ikincisi isə hava borularının və havalandırma avadanlığının alınması və quraşdırılması. Standart hava borularının 3 növü olur : dairəvi, düzbucaqlı və elastik hava borular. Dairəvi və düzbucaqlı hava kanalları hamar səthə malikdirlər, amma düzbucaqlılardan fərqli olaraq – dairəvi hava boruları hava axınına minimal maneçilik ilə xarakterizə olunurlar. Elastik hava boruları düz yox, dalğalı quruluşa malikdirlər və hava axınına ən böyük maneə ilə fərqlənirlər. Amma bir neçə budaqlı kanallarda onlarsız keçinmək mümkün deyil, məsələn, mətbəxdə sovurma kanalının magistral hava kanalı ilə birləşməsində. Şəxsi evdə təbii havalandırmanın təşkili Məntəqənin normal havalandırılması havalandırma kanalı ilə düzgün hərəkətlə çöldən gələn yaxşı təmiz hava axının hesabına əldə edilir. Şəxsi evdə təbii havalandırma aşağıdakı yollarla həyata keçirilir : nəfəslik, pəncərə və qapıların açılması; axıcı klapanlardan istifadə. Nəfəslik, pəncərə və qapılar Bu variant otağın havalandırılmasını aşağıdakıların köməyi ilə həyata keçirir : Açıq nəfəslik və havalandırma ( plastik pəncərə ) . Hava mübadiləsi 4-70 dəqiqə ərzində baş verir. Tamamilə açıq pəncərələr. Konstruksiyalar kifayət qədər sərinlənmir. Məntəqənin havalandırılması üçün 6-10 dəqiqə kifayətdir. Açıq pəncərələr və giriş qapısı. Havalandırılan otaqlardan çıxmaq lazımdır, çünki külək yaranır. Məntəqələrin havalandırılması 3-4 dəqiqə ərzində baş verir.
  Əgər divarlar hava keçirməyən, istilik izolyasiya edən materialla örtülübsə və metal plastik pəncərələr qoyulubsa, şəxsi evin bütün bu havalandırma sistemləri mütləq tətbiq edilir. Hər hansı bir səbəblərə görə nəfəslik, pəncərə və qapılar uyğun variant hesab edilmirsə ( balaca uşaq, ailənin xəstə üzvü ) o zaman axıcı klapanlardan istifadə etmək lazımdır.
  Axıcı klapanlar
  Metal plastik pəncərələrin əsas xarakteristikası hermetik olmasıdır. Pəncərələr və divar arasındakı boşluqları montaj köpüyü və sement məhlulu ilə doldurulduqdan sonra hava təbii yolla evə daxil olmayacaq. Məntəqənin havalandırılması problemini həll etmək üçün axıcı klapanların quraşdırılmasına müraciət edilir. Əgər pəncərələr yalnız montaj ediləcəksə, o zaman axıcı klapanlı pəncərə blokları sifariş etmək olar. Onların içinə təmiz havanın verilməsi tənzimlənən boşluq yerləşdirilmişdir. Yerləşdirilmiş pəncərələrdə axıcı divar klapanlarından istifadə etmək lazım olacaq. Havanın daxil olmasının tənzimlənməsi klapanın daxili qəfəsinin köməyi ilə həyata keçirilir. Yataq otağı, dəhliz və yemək otağı – axıcı klapanların yerləşdirilməsi üçün ən yaxşı yerlərdir. Bu onunla əlaqəlidir ki, hava axınlarının düzgün hərəkətinə riayət olunmalıdır ( yaşayış otaqlarından hamam otağına, tualetə və ya mətbəxə ) Klapanlar pəncərələrin yanında yerləşdirilir. İstilik radiatorlarının arxasında yerləşdirilməsi arzu olunandır. Bu halda təmiz hava otağa artıq isinmiş şəkildə daxil olacaq. Mexaniki yolla havalandırma Şəxsi evdə sovurucu havalandırma Hava mübadiləsinin axıcı növündə kanalın içərisinə (adətən divara bərkidilir)yerləşdirilən axıcı ventilyatordan istifadə nəzərdə tutulur. Ventilyatorların quraşdırılması ən çirkli otaqlarda baş verir : sanitar qovşaq və mətbəxdə. Sovurucu ventilyatorlarda assortiment müxtəlifdir : Rütubətlilik qəbuledicisi ilə ( hamam otağı üçün . Normal rütubətliliyin yaranmasıanına qədər fəaliyyət göstərir. Elektrik düymələrinə qoşulanlar. Sovurmanın işə düşməsi işığın yandırılmasından bir neçə saniyə sonra baş verir. Rezindən və metaldan hazırlanmış səs boğucular.
  Şəxsi evin sovurucu havalandırılması üçün konkret model seçmək üçün, hava boru ilə hərəkət edən zaman sovurmaya xərclənən güc hesablanır. Bu göstəricilər borunun uzunluğu və hazırlandığı materiala əsasən təyin olunur. Ventilyatorun gücü çıxarılan işlənmiş havanın miqdarına bir başa təsir göstərir. Sovurucu havalandırmanın effektiv işi çöldən gələn soyuq havanın keyfiyyətli axınından asılıdır. Sovurma ilə havalandırma təbii hava mübadiləsinə əlavədir.
  Hava borularının yerləşdirilməsi zamanı aşağıdakı sxemdən istifadə etmək lazımdır : əsas materiallar maksimal sərt materialdan hazırlanır; budaqlanmaların quraşdırılması üçün dalğalı materialdan istifadə olunur; kondensatın meydana gəlməsinin qarşısını almaq üçün hava borularının izolyasiyası həyata keçirilir.
  Şəxsi evdə axıcı havalandırma
  Şəxsi evin axıcı havalandırma prinsipi sovurucu avadanlığın işi ilə oxşardır. Yeganə fərq ventilyatorun təmiz havanın ventilyator tərəfindən verilməsidir. İşlənmiş havanın çıxarılması təbii havalandırılma üçün nəzərdə tutulmuş kanalların köməyi ilə baş verir.Otağı təmiz hava ilə təmin edən ventilyator, isidici elementlə təmin oluna bilər. Havalandırma sisteminin məhsuldarlığı kanalın diametrindən asılıdır. Axıcı havalandırmanınçatışmazlığı – qış vaxtı böyük istilik itkilərinə səbəb olur.
  Şəxsi evdə axıcı-sovurucu havalandırma.
  Adından göründüyü kimi, bu tip hava mübadiləsi fərqli ventilyatorlardan istifadə əsasında baş verir. Ən sadə havalandırma sistemi aşağıdakıları təmin edir :
  ventilyatorların köməyi ilə təmiz havanın verilməsi;
  sovurucu avadanlıq ilə işlənmiş havanın çıxarılması. Qış dövründə küçədən gələn hava kütlələri isinə bilərlər. Axıcı-sovurucu havalandırmanın hesabına effektiv havalandırma əldə edilir. Bu cür hava mübadiləsinin yeganə mənfi cəhəti – onun saxlanmasına xərclərin böyük olmasıdır.Buna görə də bizim günlərdə istiliyə qənaət edən istilik avadanlıqlı axıcı-sovurucu sistemlərə tələbat artıb.
  İstilik enerjisi ilə havalandırma
  Qış dövründə çöldən gələn təmiz havanın qızdırılmasına çox böyük miqdarda istilik sərf olunur. Buna imkan verməmək üçün havalandırma sistemi üçün rekuperatorlardan istifadə olunur. Onların quraşdırılması sayəsində istiliyə qənaət 50% təşkil edir.Havanın rekuperasiyası ilin fərqli fəsillərində baş verə bilər:
  Güclü şaxta zamanı rekuperator otaqdakı temperaturu qoşulmuş isidici elementin köməyi ilə +20ºС –dək yüksəldir;
  İsti günlərdə əksinə, daxil olan havanın sərinləşdirilməsi baş verir ( sərin işlənmiş hava rekuperatordan keçir və daxil olan hava kütlələrini sərinləndirir).Havalandırma sisteminin məhsuldarlığı rekuperasiyanın əmsalından. Bu göstərici çöldən gələn təmiz havanı qızdırmaq üçün sərf olunan istilik enerjisinin miqdarıdır. 75-85 % əmsalı olan rotor rekuperatorlardan istifadə etmək daha yaxşıdır.

  Avadanlığın alınması zamanı, nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi istehsalçılar rekuperasiyanın əmsalını 98-99 % göstərirlər. Bu göstərici laboratoriya tədqiqatları nəticəsində əldə edilmişdir. Təcrübədə yüksək keyfiyyətli avadanlığın minimal əmsalı 85% təşkil edəcək.
  Rekuperatorun quraşdırılmasına gəldikdə isə, onu öncədən təyin etmək arzu olunandır. Adətən avadanlığın yerləşdirilməsi üçün çardaq seçilir. Rekuperatorun çardaqda quraşdırılması zamanı onu istilik izolyasiyası materialı ilə örtmək lazımdır. Əks halda istilik daşıyıcısı donacaq, rekuperator isə sıradan çıxacaq.


Ventilyasiya, VRF və soyutma sistemlərinin servis və təmir xidmətlərinin qiymətiişin həcmindən və çətinliyindən asılı olaraq dəyişir... Ətraflı

Telefon nömrəsi:

(+99412) 464 83 70

Mobil nömrə:

(+99451) 788 88 33

Ünvan:

AZ1075, Azərbaycan, Bakı Əhməd Rəcəbli küç.1 TIVI plaza

Email:

office@polycond.az